Eigenlijk is Aan de slag een verkeerde titel. Er gebeurt al heel veel, door heel veel mensen en organisaties. We staan voor een forse uitdaging.

Wat staat ons te doen?

De informatie uit de grafieken en de tekst op de website laten zien hoe we er nu voor staan, en wat er moet gebeuren om de gestelde doelen te bereiken. Laat u stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan, gezamenlijk de schouders er onder te zetten en te werken aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Iedereen naar haar of zijn vermogen.

De urgentie is groot genoeg:

  • Met de ongelijkheid in Nederland lijkt het misschien wel mee te vallen. Schijn bedriegt echter. Juist de weken en maanden in het voorjaar van 2021 hebben laten zien hoe kwetsbaar mensen zijn en tussen wal en schip kunnen komen. En hoe ‘Goed Bestuur’ in een aantal jaren langzaam maar zeker achteruit kan gaan en kan leiden tot een verkrampte maatschappij.
  • We gaan op een totaal onverantwoorde manier om met het gebruik van onze aarde en de natuur. De biodiversiteit staat zwaar onder druk in ons kleine land en we geven te vaak en te veel voorrang aan ‘de economie’ boven de zorg voor onze kostbare aarde.
  • De al lang geleden begonnen klimaatverandering – de opwarming, de stijging van de zeespiegel, de toenemende droogte en elders juist weer een te veel aan water – biedt ons niet de luxe om te blijven praten, veel te beloven en weinig te doen. We hebben geen tijd te verliezen. Gelukkig zijn er af en toe ook kleine en grote lichtpuntjes, zoals de rechterlijke uitspraak op 26 mei 2021.

Alles overziende kan de conclusie geen andere zijn dan

met man en macht werken aan een leefbare toekomst voor iedereen

Voor degenen die weinig of geen hoop meer hebben dat we nog op tijd zijn met omschakelen naar een leefbare toekomst, kunnen we alleen maar zeggen: ‘Moed verloren, al verloren.’ Dat willen we niet. We blijven hoop houden dat we die leefbare toekomst met elkaar kunnen realiseren. Het is de moeite waard. Het is alles waard.

Als alle landen hun beloften in het Parijse Klimaatakkoord van 2015 nakomen, stijgt de zeespiegel deze eeuw wel, maar zonder oncontroleerbare risico’s.

Onderzoek o.l.v. de Britse universiteit King’s College, gepubliceerd in Nature, 5 mei 2021
Trouw, 6 mei 2021

Als wij allemaal doen wat we kunnen doen, slagen we erin om de doelen van de Transitie Mens en Maatschappij en Transitie Aarde en Natuur ook op tijd te halen.

Transitieteam, 6 mei 2021