Onze planeet redt zich wel. Om te zorgen dat dat ook voor alle levende wezens geldt – mensen, planten en dieren – hebben we gezonde ecosystemen, voldoende biodiversiteit, schone(re) lucht, water en bodem nodig en zullen we zorg moeten dragen dat ook voor toekomstige generaties voldoende grondstoffen beschikbaar blijven. 

Indicator 3:

Biodiversiteit

Lees meer >>

Indicator 4:

Landgebruik

Lees meer >>

Indicator 5:

Omvang Veestapel

Lees meer >>

Wij vragen ons af waarom de blanke man ons land wil kopen. Mijn volk vraagt: wat wil de blanke man eigenlijk kopen? Voor ons is dat moeilijk te begrijpen. Hoe kan men de lucht kopen en verkopen, de warmte van de aarde of de snelheid van het hert? Hoe kunnen wij zoiets verkopen en hoe kunt u dat kopen? Is de aarde van u zodat u er mee kunt doen wat u goeddunkt, alleen omdat de rode man een stuk papier ondertekent en aan de blanke man geeft? Als wij de tinteling van de lucht en de glinstering van de water niet bezitten, hoe kunt u het dan van ons kopen? Kunt u de bison terugkopen als de laatste gedood zal zijn?

Chief Seattle, opperhoofd van de Suquamish and Duwamish,
toen hij in 1854 zijn land aan de Amerikanen moest ‘verkopen’.