Indicator 4: Landgebruik

In Nederland blijft de omvang van de biologische landbouw ver achter bij het gemiddelde van de EU-27, met een magere 4% tegenover een EU-gemiddelde van 8,5%.

In de Europese Green Deal is een doelstelling opgenomen dat in 2030 het areaal Biologische landbouw 25% van het totale agrarische areaal bedraagt. Dat is voor Europa een ambitieuze doelstelling, voor Nederland nog veel meer. Toch kunnen we dat best met elkaar. Het tij keert en als we willen wordt ‘biologisch’ straks het nieuwe normaal. De ‘architect’ van de grootschalige landbouw, Sicco Mansholt, heeft opgemerkt dat de mede door hem zelf ingezette schaalvergroting niet langer houdbaar is. Steeds meer onderzoeken laten zien dat ‘gangbare landbouw’ een doodlopende weg is door de uitputting van de grond en de vervuiling van bodem, water en lucht. Onderzoek laat ook zien dat biologische landbouw wel degelijk de hele wereldbevolking kan voeden. Nu, en ook als we straks met misschien wel tien miljard mensen op aarde leven.


Kunnen we hier als burgers veel aan doen?

Door ons koopgedrag kunnen we veel bereiken. Kijk maar naar de steeds uitdijende schappen in de supermarkten met biologisch vlees en groenten, naar de vele ‘biologische’ winkels en markten. Hoopgevend. De overheid kan en moet zorgen voor een ‘eerlijke prijs’ voor biologische waren, door beprijzing en belasting van de niet-biologische waren. Met elkaar kunnen we op korte termijn heel veel bereiken. Diverse landen om ons heen zijn al veel verder. Het kan dus best.

Bron data: Eurostat
Bron doelstellingen: Europese Green Deal

Biologische landbouw is een landbouwvorm die nadrukkelijk rekening houdt met milieueffecten en dierenwelzijn. De biologische landbouw gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en genetisch gemodificeerde organismen. Dieren krijgen meer ruimte en kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen.


Achtergrondinformatie en reacties

Er moet nog veel meer natuur bij in Nederland volgens de Verenigde Naties.

Nederland beschermt te weinig natuur, volgens de normen van de Verenigde Naties. En er moet nog veel meer natuur bij, want het doel voor 2030 ligt flink hoger. Hoe moet dat dan? Natuurspecialist Stefan Pasma heeft wel ideeën.

Lees verder Er moet nog veel meer natuur bij in Nederland volgens de Verenigde Naties. Maar hoe dan? | Trouw

18 juni 2021
Redactie


Hoe kunnen we in 2050 de hele wereldbevolking duurzaam en gezond voeden?

In 2050 bestaat de wereldbevolking uit 10 miljard mensen. Ons huidige voedselsysteem moet drastisch veranderen om aan de almaar groeiende vraag te voldoen. En dat kan, betoogt Drees Peter van den Bosch.

Lees verder op Chance.inc

5 juli 2021
Redactie


Einde ontbossing nog niet in zicht

Bron: Chance.inc

Rianne Lachmeijer | 13 oktober 2021