Kort gezegd betekent dit zorgen dat de temperatuur stijging op aarde deze eeuw gemiddeld niet hoger zal zijn dan 1,5 Celsius. Een enorme opgave waarvoor iedereen zijn/haar uiterste best zal moeten doen. Oftewel, om te beginnen voldoen aan de Parijs-akkoorden van 2015 en de uitwerkingen en aanscherpingen daarvan die we de komende jaren kunnen verwachten.

Indicator 6:

CO2 uitstoot

Lees meer >>

Indicator 7:

Hernieuwbare energie

Lees meer >>

Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering aan den lijve ondervindt, en de laatste die er iets aan kan doen.

Barack Obama, president VS,
Toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 23 september 2014

15.10.2021 – Het merendeel van de Nederlanders ziet de mens als oorzaak van klimaatverandering. Tegelijkertijd kijkt de meerderheid van de ondervraagden voor de aanpak van verandering vooral naar (grote) bedrijven en de overheid. Dat blijkt uit de Publieksmonitor Klimaat en Energie, een tweejaarlijks klimaatonderzoek waarin Nederlanders zijn bevraagd naar hun kennis, houding en gedrag over het klimaat.


De belangrijkste resultaten:

  • Zeven op de tien Nederlanders zien de mens (deels) als oorzaak van klimaatverandering.
  • Zes op de tien hebben zorgen over de huidige toestand van het klimaat (57%) en de wereld die wij achterlaten voor toekomstige generaties (59%).
  • De verantwoordelijkheid voor het tegengaan van klimaatverandering ligt volgens Nederlanders met name bij grote bedrijven (70%) en de overheid (66%).
  • Nederlanders wijzen zichzelf als minst verantwoordelijk aan voor het tegengaan van klimaatverandering (31%).
  • Er is een breed gedeeld bewustzijn dat men zelf (ook) een rol heeft in het tegengaan van klimaatverandering.
  • Vier op de tien (41%) ondervraagden voelen zich verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2 en een kwart niet (25%).
  • Een derde van de ondervraagden is (zeer) gemotiveerd duurzame keuzes te maken. Dat is gelijk aan het aantal in 2019.
  • Kostenbesparing wordt vaak genoemd als voorwaarde om over te gaan tot specifiek klimaatvriendelijk gedrag.
  • Het gebruik van LED-lampen, isolatieglas, zonnepanelen en elektrische auto’s is toegenomen sinds 2019.

De Publieksmonitor Klimaat en Energie is een uitgebreide peiling over kennis, houding en gedrag op het gebied van de klimaat- en energietransitie. De peiling is uitgevoerd door Motivaction International B.V. in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In totaal deden 2.452 Nederlanders (18-80 jaar) mee aan het onderzoek. Met de resultaten wil de overheid inzicht krijgen in de actuele beleving van de transitie op het gebied van klimaat en energie onder Nederlanders.

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius:
“De klimaattransitie betekent echt iets voor het dagelijks leven van Nederlanders. Het verandert de manier waarop we wonen, werken, reizen, produceren en omgaan met energie. Daarom zie ik het als een taak voor de politiek en bestuurders, waaronder ikzelf, om doorlopend te toetsen hoe klimaatbeleid in de praktijk uitpakt voor de mensen thuis. Onderzoeken zoals de Publieksmonitor Klimaat en Energie zijn belangrijk omdat ze precies daarbij helpen.”


Nationale Klimaatweek 2021
De onderzoeksresultaten onderstrepen het belang van de Nationale Klimaatweek die dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd. Het doel van de week (28 oktober – 5 november) is om burgers, bedrijven en organisaties te stimuleren en te inspireren zich meer voor in te zetten voor een beter klimaat. Zo worden onder meer door het hele land Klimaatburgemeesters aangesteld. Dit zijn mensen die hun eigen levensstijl hebben aangepast of een actie zijn gestart om bijvoorbeeld samen met mensen in hun buurt iets te doen voor het klimaat.

Over de Nationale Klimaatweek
De Nationale Klimaatweek is onderdeel van ‘Iedereen Doet WAT’, de overheidscampagne over de klimaattransitie. Kijk voor meer informatie over Iedereen Doet WAT, wat een Klimaatburgemeester is, welke rol jij kan spelen tijdens de Nationale Klimaatweek en hoe jij je kunt aanmelden op www.iedereendoetwat.nl/NKW.   

Tweejaarlijks Klimaatonderzoek: Nederlander kijkt vooral naar overheid en bedrijven | Motivaction International – 28.10.2021


jongeren willen strengere klimaatmaatregelen
Jongeren onder de 18 zien klimaatverandering als een groter gevaar dan volwassenen dat doen en willen strengere maatregelen – NAP


Extra maatregelen nodig om klimaatdoelen te halen
Bron: Nu.nl | 28 oktober 2021


Nederland aan zet voor hoger klimaatdoel
Bron: nu.nl | 13 september 2021