Indicator 2: Goed Bestuur

Goed Bestuur van een land is cruciaal voor een harmonieuze en duurzame maatschappij.
De laatste 15 jaar ligt de waarde voor Goed Bestuur van Nederland rond de 10, op een schaal van -15 tot + 15. Sinds 2000 is de trend licht dalend. Nederland bevindt zich nog net in de Top 5 van de EU-27. Het maximum voor de EU-27 bedraagt 10,5 (Finland). Van de zes indicatoren van Goed Bestuur is de laagste waarde voor Nederland een 0,86 voor de indicator ‘Politieke stabiliteit en ontbreken van geweld en terrorisme’.
Net als bij Ongelijkheid is er voor Goed Bestuur geen concrete doelstelling. Rekening houdend met de huidige waarden van de Europese Top 5 en met de maximaal mogelijk waarde van 15, stellen wij als doel voor Goed Bestuur een waarde van 12 voor, zijnde 80% van de maximaal mogelijke waarde van 15.

Welke maatregelen kunnen we treffen?

Goed bestuur is natuurlijk primair de verantwoordelijkheid van het bestuur. Maar niet van het bestuur alleen. Denk maar aan het verminderen van de corruptie, aan het bewaken van de persvrijheid. Eind april jl. is Nederland een plaats gezakt op de ranglijst van persvrijheid, met name vanwege geweld tegen journalisten en fotografen. Waakzaamheid is dus geboden.

Bron data: Wereldbank
Bron doelstellingen: voorstel Transitieteam


Goed Bestuur wordt beschreven d.m.v. zes indicatoren van de Wereldbank:

  1. Corruptie,
  2. Effectiviteit van de overheid,
  3. Politieke stabiliteit en ontbreken van geweld en terrorisme,
  4. Kwaliteit van de regelgeving,
  5. Rechtspraak en
  6. Zeggenschap en verantwoording

Achtergrondinformatie en reacties

Ik snap de keuze die jullie gemaakt hebben om voor deze indicator de informatie van de Wereldbank te gebruiken. Die is veelomvattend.

Wel jammer dat de Global indexes – Vision of Humanity geen plaats in de Transitiemonitor heeft gekregen. Kunnen jullie niet een plekje op de website vinden waar de jaarlijkse resultaten van de Global Peace Index worden getoond?

17 juni 2021
Liesbeth, Zwolle


We moeten wel begrijpen dat het belangrijk is om iedere dag te werken aan een samenleving, waarin iedereen kansen krijgt, ongeacht waar je wieg heeft gestaan.

Uit: Interview met Joyce Sylvester, de eerste burgemeester van kleur, in NRC, 5 juni 2021

10 juni 2021
Maaike, Geldrop