De trend van minder koeien en minder melkveehouders zet door. De andere tendens – grotere melkveehouderijen met meer dieren – ook.

Zowel het aantal melkkoeien als het aantal melkveehouderijen daalt in Nederland sneller dan in de andere Europese landen met veel melkkoeien. In de afgelopen vier jaar nam het aantal melkkoeien in Nederland af met 12,5 procent. In Duitsland en Frankrijk kromp de melkveestapel met respectievelijk 7 en 5 procent. In de Europese Unie is de trend licht dalend. Van de zeven grootste ‘melkveelanden’ in Europa kwamen er alleen in Ierland melkkoeien bij, meldt het Europees bureau voor de statistiek Eurostat.

Bron: Joost van Velzen, Trouw, 11 juni 2021

Lees het gehele artikel op trouw.nl

Categorieën: Geen categorie