We leven in een gaaf land, krijgen we nogal eens te horen. Mensen knikken dan veelal instemmend. Ja, een gaaf land. Dat is zo voor al die mensen die aan de goede kant van de streep staan. Als je aan de andere kant van de streep staat heb je het veel moeilijker.

Voor ons allemaal geldt dat we willen leven in een wereld met schone lucht, schoon water en een schone bodem, die niet uitgeput wordt en met een rijke natuur. En natuurlijk ook dat de aarde niet zo veel opwarmt dat velen hier al de komende decennia dramatische gevolgen van zullen ondervinden.

Steeds meer mensen realiseren zich dat we op een kruispunt in ons bestaan terecht zijn gekomen. Op de huidige voet verder gaan is een doodlopende weg, ook in Nederland. Niet doen dus. Een aantal zaken zullen we radicaal anders moeten gaan doen, zodat onze kinderen en kleinkinderen een leefbare aarde kunnen bewonen.

We hebben weinig tijd om die veranderingen te realiseren. Het moet sneller én beter. Dat kan ook als we ons er sterk voor maken.

Om hier een bijdrage aan te leveren heeft het Transitieteam de Transitiemonitor ontwikkeld.

Deze laat in één oogopslag zien hoe ver we in Nederland zijn met de drie transities en de zeven indicatoren die daarbij horen. En vooral welke weg we nog te gaan hebben om de gestelde doelen voor de komende jaren – 2030, 2040, 2050 – te kunnen halen. De Transitiemonitor is bedoeld als een inspiratiebron voor iedereen.

De Transitiemonitor zal voortdurend updates krijgen, steeds als er nieuwe data beschikbaar komen.

Tevens zullen we met enige regelmaat een kosteloos nieuwsbulletin publiceren. U kunt zich daar al voor inschrijven.

Wij willen de aarde ongeschonden en mooier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het is het enige erfgoed dat we hebben. In onze cultuur noemen we de aarde ‘moeder aarde’. Je moet je moeder goed verzorgen en niet gedachteloos uitbuiten en leegplunderen.

Noord-Amerikaanse indianen