Wat staat ons nu te doen?

De informatie uit onderstaande grafieken en de tekst op de website laten ons zien hoe we er nu voor staan, en wat ons nu te doen staat om de gestelde doelen te bereiken. Laat u stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan, gezamenlijk de schouders er onder te zetten en te werken aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen? Iedereen naar haar of zijn vermogen.

De urgentie is groot genoeg:

  • Met de ongelijkheid in Nederland lijkt het misschien wel mee te vallen. Schijn bedriegt echter. Juist de weken en maanden in het voorjaar van 2021 hebben laten zien hoe kwetsbaar mensen zijn en tussen wal en schip kunnen komen. En hoe ‘Goed Bestuur’ in een aantal jaren langzaam maar zeker achteruit kan gaan en kan leiden tot een verkrampte maatschappij.
  • We gaan op een totaal onverantwoorde manier om met het gebruik van onze aarde en de natuur. De biodiversiteit staat zwaar onder druk in ons kleine land en we geven te vaak en te veel voorrang aan ‘de economie’ boven de zorg voor onze kostbare aarde.
  • De al lang geleden begonnen klimaatverandering – de opwarming, de stijging van de zeespiegel, de toenemende droogte en elders juist weer een te veel aan water – biedt ons niet de luxe om te blijven praten, veel te beloven en weinig te doen. We hebben geen tijd te verliezen. Gelukkig zijn er af en toe ook kleine en grote lichtpuntjes, zoals de rechterlijke uitspraak op 26 mei 2021.

Alles overziende kan de conclusie geen andere zijn dan
met man en macht werken aan een leefbare toekomst voor iedereen

Voor degenen die weinig of geen hoop meer hebben dat we nog op tijd zijn met omschakelen naar een leefbare toekomst, kunnen we alleen maar zeggen: ‘Moed verloren, al verloren.’ Dat willen we niet. We blijven hoop houden dat we die leefbare toekomst met elkaar kunnen realiseren. Het is de moeite waard. Het is alles waard.

Transitie Mens en Maatschappij
Transitie Aarde en Natuur
Transitie Klimaat

Wij willen de aarde ongeschonden en mooier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het is het enige erfgoed dat we hebben. In onze cultuur noemen we de aarde ‘moeder aarde’. Je moet je moeder goed verzorgen en niet gedachteloos uitbuiten en leegplunderen.

Noord-Amerikaanse indianen