Het is een van de dromen achter het onderwijs dat naar school gaan de grote gelijkmaker is in de samenleving. Scholen vergroten echter juist de kansenongelijkheid en de kloof tussen de verschillende milieus.

Het is een van de dromen achter het onderwijs dat naar school gaan de grote gelijkmaker is in de samenleving. Maar in werkelijkheid doet het Nederlandse onderwijssysteem het omgekeerde, stelt de SER (Sociaal-Economische Raad) in een rapport dat 18 juni verscheen. Scholen vergroten juist de kansenongelijkheid en de kloof tussen de verschillende milieus.

Kwetsbare kinderen lopen op school in Nederland achterstanden op die ze de rest van hun leven meedragen. Wat begint bij het niet kunnen vinden van een stageplaats eindigt met het niet kunnen betalen van een geschikte woning en het niet in staat zijn om een gezin te stichten.

Kansenongelijkheid gaat volgens de SER hand in Hand met een ander probleem: de afnemende onderwijskwaliteit. Leerlingen van nu zijn niet meer zo goed in rekenen en taal als pakweg 10 jaar geleden. Een lagere onderwijskwaliteit is slecht voor alle leerlingen, maar leerlingen uit lagere sociale klassen lijden hier het meest onder. De belangrijkste oorzaak is het tekort aan docenten.

Enkele van de aanbevelingen van de SER luiden dan ook: verhoog de kwaliteit van het onderwijs, zorg voor diversiteit en inclusie in de klas en pak de stagediscriminatie waar studenten met een migratieachtergrond mee kampen, aan.

Bron: Trouw, 19 juni 2021

Categorieën: Geen categorie