De Transitiemonitor helpt u en iedereen die mee wil doen om toekomstbestendige beslissingen te nemen, voor drie belangrijke transities aan de hand van zeven indicatoren

Transitie

Mens en Maatschappij


Ongelijkheid
Goed Bestuur

Transitie

Aarde en Natuur


Biodiversiteit
Landgebruik
Omvang Veestapel

Transitie

Klimaat


CO2 uitstoot
Hernieuwbare energie

Nieuws